Stuðningsyfirlýsing vegna Druslugöngunnar 28. júlí 2018

Í ár fer Druslugangan fram í áttunda skiptið hér á landi. Druslugangan er samstöðuganga sem hefur veitt þolendum hvers kyns áreitni og/eða ofbeldis af kynbundnum eða kynferðislegum toga, sem og aðstandendum þeirra, vettvang til að skila skömminni til þeirra sem bera ábyrgð á brotinu. Sömuleiðis hefur hún átt stóran þátt í þeirri vitundarvakningu sem hefur átt sér stað undanfarin ár í tengslum við slíka áreitni eða ofbeldi. Druslugangan hefur stuðlað að mikilvægum breytingum í samfélaginu sem LÍS - Landssamtök íslenskra stúdenta fagna. #metoo hreyfingin hefur einnig leitt til mikilla breytinga í samfélaginu og hafa fjölmargar stofnanir,  fyrirtæki og stúdentahreyfingar breytt starfsháttum sínum til þess að taka betur á kynbundinni og/eða kynferðislegri áreitni og/eða ofbeldi. Innan sumra háskóla hér á landi hafa verið starfrækt svokölluð fagráð sem gegna því hlutverki að taka til meðferðar mál er varða brot af þessu tagi.

LÍS kalla eftir því að allir háskólar á Íslandi hafi góða og skýra verkferla þegar upp kemur kynbundin og/eða kynferðisleg áreitni og/eða ofbeldi innan sinna stofnanna, með það að markmiði að veita þolendum stuðning og beina máli þeirra í réttan farveg. Enn fremur leggja LÍS áherslu á að upplýsingar um ofangreinda verkferla séu aðgengilegar bæði stúdentum og starfsfólki svo að þolendur geti leitað sér aðstoðar með skjótum og auðveldum hætti. LÍS standa með þolendum.

Declaration of support for the SlutWalk in Reykjavík, Iceland, 28th of July 2018

This year, the SlutWalk will be held for the eighth time in Reykjavík, Iceland. The SlutWalk is a solidarity march which has given survivors of gender related and/or sexual harassment and/or violence, as well as their supporters, a public forum to shift the shame from the survivors over to those responsible for the violence. The march has also played a part in increasing awareness of the above-mentioned violations in recent years. The SlutWalk has had an immense impact on our society which LÍS - The National Union For Icelandic Students applauds. The #metoo movement has likewise had an immense impact on our society and numerous institutions, corporations and student movements have changed their procedures to be able to tackle gender related and/or sexual harassment and/or violence in an appropriate manner. A few universities here in Iceland have appointed so called Professional Councils which receive and investigate complaints regarding violations of this kind.

LÍS urges every university in Iceland to have an effective and clear procedure which can be followed if cases of gender related and/or sexual harassment and/or violence occur in their institutions, with the aim of providing survivors support and directing their case in the right direction. Furthermore, LÍS emphasize that information regarding the above-mentioned procedures must be accessible to both students and staff members, so that survivors can look for help in a swift and easy manner. LÍS stand with survivors.