Framlengdur umsóknarfrestur í stöðu markaðsstjóra

Vilt.png

LÍS leita eftir markaðsstjóra fyrir starfsárið 2019-2020. Framboð skulu berast á kjorstjorn@studentar.is fyrir kl 23:59 þann 11. september og skal fylgja ferilskrá og nokkur orð um ástæðu framboðs.

Lýsing á hlutverki markaðsstjóra úr verklagi LÍS:

  • Markaðsstjóri skal vekja athygli á LÍS í samfélaginu, þá sérstaklega meðal framhalds- og háskólanema.

  • Markaðstjóri sækir umboð sitt til fulltrúaráðs.

  • Í upphafi stjórnartíðar nýrrar framkvæmdastjórnar ber markaðstjóri ábyrgð á mótun áætlunar varðandi markaðsstarfsemi LÍS fram að næsta landsþingi. Áætlun þessi er lifandi og breytist stöðugt yfir tímabil hvers fulltrúaráðs en miðað er við að markaðsstjóri leggi fram drög að áætluninni fyrir fulltrúaráð einum mánuði eftir að hann tekur forseta við embætti.

  • Markaðsstjóri ber ábyrgð á miðlum samtakanna svo sem heimasíðu og samfélagsmiðlum. Hann ber ábyrgð á að miðlarnir séu ávallt virkir.

  • Markaðsstjóri hefur yfirumsjón með markaðsnefnd, heldur utan um starf nefndarinnar og ber ábyrgð á því að markaðsnefndin sinni hlutverki sínu vel.

  • Markaðsstjóri er forseti markaðsnefndar.

  • Markaðsstjóri sér um að boða markaðsnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.

  • Markaðsstjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni markaðsnefndar sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem tilheyrir markaðsnefnd.