Nýafstaðin ráðstefna LÍS; Hágæði í háskólum og nærumhverfi stúdenta, eða hvað?

Nýafstaðin ráðstefna LÍS; Hágæði í háskólum og nærumhverfi stúdenta, eða hvað?

Ráðstefnan „Hágæði í háskólum og nærumhverfi stúdenta, eða hvað?“ fór fram á laugardaginn síðasta, 13. október, í Háskólanum í Reykjavík og var hún haldin af LÍS í samstarfi við RANNÍS og Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þar komu saman fulltrúar þeirra sem gæðamál í íslensku háskólakerfi varða, stúdentar, starfsfólk háskólanna og hinir ýmsu hagaðilar. Tilgangur dagsins var að gera gæðamál, og ýmis önnur málefni er varða stúdenta, aðgengilegri fyrir alla þá sem þau varða.

Taktu þátt og hafðu áhrif! Student Refugees Íslandi

LANDSSAMTÖK ÍSLENSKRA STÚDENTA ÓSKA EFTIR (8).jpg

Landssamtök íslenskra stúdenta óska eftir sjálfboðaliðum í starfshóp Student Refugees á Íslandi.

Student Refugees er verkefni að danskri fyrirmynd en Landssamtök danskra stúdenta (DSF) og Studenterhuset í Danmörku halda uppi vefsíðunni www.StudentRefugees.dk. LÍS vilja yfirfæra verkefnið að íslenskum stöðlum og setja upp vefsíðuna StudentRefugees.is sem mun halda utan um allar þær upplýsingar sem flóttafólk þarf á að halda til að sækja um og hefja nám á háskólastigi á Íslandi.

Markmið starfshóps Student Refugees á Íslandi er að afla gagna og upplýsinga fyrir leiðarvísi verkefnisins og setja upp handbók sem nýtist við gerð vefsíðunnar. Stefnt er að því að vefsíðan fari í loftið í ágúst 2019.

Hæfniskröfur:

  • Hafa brennandi áhuga á málefnum flóttafólks

  • Framúrskarandi samskiptahæfileikar

  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

  • Reynsla af félagsstörfum er kostur

Umsókn sendist á verkefnastýrur verkefnisins með stuttri kynningu á þér auk ferilskrá.

Umsóknarfrestur er til miðnættis mánudaginn 22.október 2018.

//

The National Union for Icelandic Students (LÍS), is looking for volunteers to participate in a Working Group for the project Students Refugees in Iceland.

Student Refugees is a project from a Danish model where The National Union for Danish Students (DSF) and Studenterhuset in Denmark run the website www.StudentRefugees.dk. LÍS wants to adjust the project to Icelandic standards and set up the website StudentRefugees.is, the website will handle all the information that refugees need to apply for universities in Iceland.

The purpose of the Student Refugees working group in Iceland is to provide data and information for the project guide and to set up a manual that is useful for making the website. The aim is to launch the website in August 2019.

Qualifications:

  • Have a keen interest in the affairs of refugees

  • Outstanding communication skills

  • Independent and disciplined at work

  • Experience of social work is an advantage

Applications are submitted to the project managers with a brief description of you as well as your CV.

  • Salka Sigurðardóttir, International Officer of LÍS, salka@studentar.is, +354 861 6540

  • Sonja Björg Jóhannsdóttir, Equal Rights Officer of LÍS, sonja@studentar.is, +354 616 2620

The deadline for applications is at 11.59PM, monday the 22nd of October 2018.


Bætum aðgengi stúdenta að geðheilbrigðisþjónustu

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er í dag (e. World Mental Health Day). Markmið hans er að auka vitund almennings um geðræn vandamál, mikilvægi geðræktar og forvarna á þessu sviði. Á undanförnum árum hefur orðið vitundarvakning sem opnað hefur almenna umræðu um geðheilbrigðismál. Þetta er mjög jákvæð þróun. Opinská umræða dregur úr fordómum í garð fólks sem þjáist af geðrænum sjúkdómum, hjálpar fólki að bera kennsl á einkenni slíkra sjúkdóma og stuðlar að því að það leiti sér aðstoðar í tæka tíð ef þörf krefur.

DAGSKRÁIN ER KOMIN! Hágæði í háskólum og nærumhverfi stúdenta, eða hvað?

DAGSKRÁIN ER KOMIN! Hágæði í háskólum og nærumhverfi stúdenta, eða hvað?

Dagskráin samanstendur af spennandi fyrirlestrum og ögrandi vinnustofum þar sem ráðstefnugestir fá tækifæri til þess að taka þátt og koma sínum skoðunum á framfæri í opnu samtali við aðra stúdenta sem og aðra hagaðila.

Ráðstefnan fer fram í Háskólanum í Reykjavík. Hún hefst klukkan 9:30 þann 13. október og  lýkur klukkan 16:00 með léttum veitingum. Tilvalið tækifæri til þess að halda samtalinu áfram við aðra ráðstefnugesti.

Við hvetjum alla sem láta þessi mál sig varða að skrá sig og mæta. Við viljum heyra frá ykkur!

Yfirlýsing LÍS vegna frumvarps til fjárlaga 2019

Ríkisstjórnin hefur haldið á lofti áformum um að fjárframlög til háskólastigsins nái meðaltali OECD-ríkjanna árið 2020 og svo Norðurlandanna árið 2025 með stigvaxandi fjármögnun eins og segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Það endurspeglast hins vegar ekki í fjármálaáætlun þar sem enn vantar u.þ.b. 900 milljónir árið 2023 til að ná meðaltali OECD-ríkjanna. Frumvarp til fjárlaga ársins 2019 bætir svo ekki úr skák þar sem ekki einu sinni markmið fjármálaáætlunar nást. Enn á ný eru markmið ríkisstjórnar að ná meðaltali OECD-ríkjanna og Norðurlandanna orðin tóm.

Vilt þú vera með?

Hefur þú áhuga á félagsstörfum? Brennur þú kannski fyrir hagsmunabaráttu stúdenta? Langar þig til að hafa áhrif? Viltu starfa með stúdentum frá öllum háskólum landsins?

Landssamtök íslenskra stúdenta auglýsa eftir áhugasömum einstaklingum í nefndir samtakanna en þær eru gæðanefnd, lagabreytinganefnd, fjármálanefnd, alþjóðanefnd, markaðsnefnd og jafnréttisnefnd.

LÍS funda með stjórnendum Student Refugees í Danmörku

Þann 1. Ágúst sóttu Salka Sigurðardóttir, alþjóðaforseti og Teitur Erlendsson, varaformaður fund í Kaupmannahöfn, Danmörku um verkefnið Student Refugees. Julian Lo Curlo, alþjóðaforseti DSF, Landssamtaka danskra stúdenta skipulagði fund fyrir fulltrúa LÍS með Studenterhuset sem sér um verkefnið Student Refugees. Sjá heimasíðu Student Refugees hér og Facebook síðu Student Refugees hér.