Mikil samstaða og baráttuhugur einkenndi Landsþing LÍS 2017 – Samantekt frá þinginu

Landsþing Landssamtaka íslenskra stúdenta var haldið í Háskólanum á Akureyri um helgina, 17. - 19. mars. Yfirskrift þingsins var Hvers virði er mín menntun? – Efling stúdenta í gæðastarfi háskólanna.

Landsþing LÍS hefur æðsta vald í öllum málum samtakanna og vinnur framkvæmdastjórn eftir stefnum þingsins í sínum daglegu störfum. Á hverju landsþingi er ákveðið þema og dagskrá í samræmi við það.

Á föstudeginum byrjaði dagskráin á erindi frá Eyjólfi Guðmundssyni, rektor Háskólans á Akureyri. Hann brýndi fyrir þinggestum þá ábyrgð sem lægi á herðum þeirra sem berjast fyrir hagsmunum stúdenta og mikilvægi þess að íslenskir stúdentar, hvaðan af landinu sem þeir kæmu, stæðu saman í baráttunni. Hann minnti einnig á að íslenskir stúdentar væru, þrátt fyrir að vera að landfræðilega einangraðir, partur af alþjóðasamfélagi og ættu að taka virkan þátt í mótun þess. 

Hefðbundin mál voru einnig á dagskrá á þinginu. Ársskýrsla stjórnar var kynnt, reikningar samtakanna bornir upp til samþykktar og árgjöld aðildarfélaganna rædd.

Myndir: Elín Dóra Birgisdóttir

Myndir: Elín Dóra Birgisdóttir

 

Stefnumótun: Efling stúdenta í gæðastarfi

Á laugardeginum var fjallað um ólíka fleti í gæðastarfi og mikilvægi þátttöku stúdenta í starfinu. Í upphafi dags flutti Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM, erindi um virðisauka háskólamenntunar á Íslands. Þórunn sýndi að við lok prófgráðu stöndum við á Íslandi höllum fæti í samanburði við nágrannalönd. Það er samfélaginu til hagsbóta að hafa hátt menntunarstig í landinu en aftur á móti vantar hvata til að sækja sér menntun á háskólastigi þar sem í því felst lítil virðisaukning þegar kemur að launakjörum.

Þinggestir fengu síðan að hlýða á áhugaverða fyrirlestra um gæðastarf í háskólasamfélaginu frá sérfræðingum á því sviði og nemendum sem hafa unnið ötullega að gæðastarfi í sínum háskóla. Sigurður Óli Sigurðsson og María Kristín Gylfadóttir, frá Rannís, fjölluðu um gæðastarf og gerðu þinggestum grein fyrir stöðu gæðamála á Íslandi. Þá fjölluðu þau sérstaklega um QEF (Quality Enhancement Framework), sem er rammaáætlun um ytri og innri gæðaúttektir íslenskra háskóla. Fyrsti hluti QEF fór fram á árunum 2010-2015 en nú í haust mun annar hluti gæðaúttektanna fara af stað og standa til ársins 2024. Í ferlinu munu allir íslenskir háskólar fara í gegnum innri og ytri gæðaúttektir sem stýrt verður af erlendum sérfræðingum. Skólunum verður að lokum gefin einkunn þar sem kemur fram hvort þeir hafi staðist úttektirnar að fullu, að hluta til eða ekki staðist þær.

Einar Hreinsson, forstöðumaður kennslusviðs í HR, tók svo til máls. Einar sagði frá nýju gæðakerfi sem hefur verið í þróun hjá skólanum. Hann fjallaði sérstaklega um mikilvægi þátttöku nemenda í gæðastarfi og sagði að samstarf við nemendur væri nauðsynlegur hlekkur til að þróa og innleiða gæðakerfi.

Því næst fengu þinggestir að hlýða á erindi frá Ernu Sigurðardóttur, meistaranema í lögfræði við HR. Erna er hagsmunafulltrúi SFHR og hefur unnið með Einari að þróun nýs gæðakerfis. Hún fjallaði um mikilvægi þátttöku stúdenta í ferlinu og sagði þar sérstaklega mikilvægt að auka þátttöku nemenda í kennslukönnunum.

Að lokum var erindi frá heimamanni, Arnheiði Eyþórsdóttur, sem er starfandi gæðastjóri HA. Arnheiður fjallaði um gæðakerfi Háskólans á Akureyri, en HA hefur verið framarlega í þátttöku stúdenta í gæðastarfi sínu.

Seinni hluti laugardags fór í stefnumótunarvinnu um gæðamál, en María Kristín og Sigurður Óli frá Rannís stýrðu vinnustofum þess efnis. Þar komu meðal annars fram helstu áskoranir sem fylgja gæðastarfi. Augljóst er að háskólanemendur eru uggandi yfir undirfjármögnun háskólakerfisins og telja það vera mikla hindrun í eflingu gæða í háskólunum. Aðrar áskoranir sem þinggestir sammældust um voru skortur á upplýsingum og sýnileika árangurs, en þetta kemur til dæmis oft fyrir í úrvinnslu kennslukannana. Einnig kom fram að mikilvægt er að stofnanaminni glatist ekki í hagsmunabaráttu stúdenta, en þinggestir bentu á að hröð endurnýjun fulltrúa stúdenta ásamt tímaleysi á meðan námi stendur sé eitthvað sem þarf að leysa til að tryggja öfluga þátttöku stúdenta í gæðastarfi.

Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Þinggestir voru á einu máli um mikilvægi þess að stúdentar taki þátt í gæðastarfi í háskólunum. Þetta hefur þó oft verið erfitt að innleiða sökum áskorana sem bent hefur verið á og mikið rými til úrbóta. Í stefnumótunarvinnunni kom meðal annars fram að þátttaka stúdenta tryggir fjölbreyttara og jafnara háskólasamfélag. Það er öllum til hagsbóta að mikið samtal sé milli nemenda og starfsfólks háskólanna þar sem það auðveldar alla innleiðingu á breytingum. Úr nægu efni er að  vinna eftir öflugar vinnustofur og hlakkar framkvæmdastjórn LÍS til að skoða það nánar við  gerð stefnu samtakanna í gæðamálum.

Eftir að vinnustofum dagsins lauk voru breytingar á lögum samtakanna teknar fyrir. Lagabreytingarnar tóku tæpa fimm klukkustundir. Framkvæmdastjórn LÍS var ánægð með hvernig allt fór fram en vel tókst að vinna úr  öllum minniháttar ágreiningsmálum sem upp komu og þær farsælur málamiðlanir sem mynduðust styrkja stoðir samtakanna. Út frá ýmsum lagabreytingum sköpuðust oft áhugaverðar umræður um ákveðna fleti starfsemi samtakanna sem munu koma til með að vera leiðbeinandi og til hagsbóta fyrir framkvæmdastjórn næsta starfsárs.

Stefnumótunarvinna um sameiginleg hagsmunamál stúdenta. Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Stefnumótunarvinna um sameiginleg hagsmunamál stúdenta. Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Það sem stóð upp úr á sunnudeginum var vinnustofan sem framkvæmdastjórn LÍS sá um en þar veltu þingfulltrúar því fyrir sér hver stærstu sameiginlegu hagsmunamál stúdenta væru og af hverju. Í framhaldi var það rætt sérstaklega hvernig LÍS gæti beitt sér fyrir þeim hagsmunamálum er þingfulltrúar töldu vera í forgangi. Þau hagsmunamál sem augljóst er að brenna hvað mest á stúdentum er undirfjármögnun háskólakerfisins, lánasjóður íslenskra námsmanna og aðgengi að námi.

IMG_7548.JPG
 

Aldís Mjöll kjörin formaður Landssamtaka íslenskra stúdenta

Aldís Mjöll Geirsdóttir lagði áherslu á mikilvægi samstöðu stúdenta í hagsmunabárattu þeirra í framboðsræðunni sinni. - Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Aldís Mjöll Geirsdóttir lagði áherslu á mikilvægi samstöðu stúdenta í hagsmunabárattu þeirra í framboðsræðunni sinni. - Mynd: Elín Dóra Birgisdóttir

Síðasti dagskrárliður sunnudagsins, og þar með landsþingsins sjálfs, var kjör formanns, gæðastjóra og alþjóðaforseta samtakanna en samkvæmt lögum LÍS er kosið um þau embætti á landsþingi. Aldís Mjöll Geirsdóttir hlaut kjör sem formaður Landssamtaka íslenskra stúdenta en hún er 22 ára laganemi á öðru ári við Háskóla Íslands. Aldís hefur setið í framkvæmdastjórn samtakanna síðastliðin tvö ár og þar af sinnt stöðu gjaldkera og varaformanns. Í ræðu sinni lagði hún áherslu á að stúdentar yrðu að standa saman í hagsmunabaráttunni en kominn væri tími á að styrkja rödd stúdenta í samfélaginu. Sameinuð rödd stúdenta væri besta þrýstiaflið.

Í embætti gæðastjóra LÍS var David Erik Mollberg kosinn en hann er sitjandi formaður samtakanna og hefur tekið drjúgan þátt í gæðastarfi samtakanna á árinu. David er 22 ára rekstrarverkfræðinemi á þriðja ári í Háskólanum í Reykjavík. Nýkjörinn alþjóðaforseti LÍS er Elsa María Guðlaugs Drífudóttir en síðastliðið starfsár hefur hún sinnt stöðu jafnréttisfulltrúa. Elsa er nemi á þriðja ári í myndlist við Listaháskóla Íslands.

 

Tilnefningar í framkvæmdastjórn LÍS

Í lok þings var einnig tekið á móti tilnefningum í framkvæmdastjórn LÍS fyrir komandi starfsár.

Aðildarfélögin tilnefna einn einstakling á hverju ári til setu í framkvæmdastjórn í tvö ár. Þannig er það tryggt að reynsla haldist innan samtakanna. Sum félög báðu um undanþágu til tilnefningar og hafa þau til skiptafundar til að tilnefna í stjórnina.

Framkvæmdatjórn LÍS fyrir starfsárið 2017 - 2018 verður svo hljóðandi:

Frá Félagi stúdenta við Háskólann á Akureyri

Varamenn:

Sigurbjörg Arna Stefánsdóttir

Björn Auðun Ólafsson

Fulltrúar:

Anna Sif Guðmundsdóttir

Lísa Margrét Rúnarsdóttir

Frá Nemendafélagi Háskólans á Bifröst

Varamaður:

Þórarinn Halldór Óðinsson

Fulltrúar:

Guðrún Marisibil heimisdóttir

Teitur Erlingsson

Frá Nemendafélagi Landbúnaðarháskóla Íslands

Fulltrúi:

Ísfold Líf Ágústdóttir

Frá Nemendaráði Listaháskóla Íslands

Fulltrúar:

Elsa María Guðlaugs Drífudóttir

Heiðdís Hanna Sigurðardóttir

Frá Stúdentafélagi Háskólans í Reykjavík

Varamenn:

Íris Björk Snorradóttir

Salka Sigurðardóttir

Fulltrúar:

Kristín Sólveig Kormáksdóttir

Eygló María Björnsdóttir

Frá Stúdentaráði Háskóla Íslands

Varamenn:

Kristrún Helga Jóhannsdóttir

Sandra Silfá ragnarsdóttir

Fulltrúi:

Ágústa Björg Kettler Kristjánsdóttir

 

Frá Stúdentafélagi Hólaskóla

Varamaður:

Fríða Hansen

Fulltrúi:

Brynjar Darri Sigurðsson Kjerúlf

Samband íslenskra námsmanna erlendis bað um undanþágu til skiptafundar.

Ný stjórn tekur formlega við á skiptafundi samtakanna sem haldinn verður í maí.


Þessi helgi sýndi það og sannaði hversu mikilvægur góður samráðs- og samskiptavettvangur er íslenskum stúdentum. Aðildarfélög mega vera gríðarlega stolt af sínum þingfulltrúum sem voru algjörlega til fyrirmyndar í vinnu sinni og framkomu. Nálgun þeirra á þau málefni sem voru til umræðu var bæði fagleg og lausnamiðuð. Viljinn til skilnings og samstarfs var sterkur og hvetjandi. Það var því framkvæmdarstjórn snemma ljóst að þrátt fyrir að koma úr ólíkum áttum þá er samstaða á milli stúdenta mikil. Allir þingfulltrúar höfðu miklar áhyggjur af undirfjármögnun íslenska menntakerfisins og mikilvægi þess að endurskoða fyrirkomulag Lánasjóðs íslenskra námsmamma með hlutverk hans í huga. Þá voru allir sammála um mikilvægi þess að tryggja gæði náms og var stórt skref tekið í þá átt á þinginu með mikilvægu innleggi þingfulltrúa.

Mörg krefjandi verkefni bíða komandi framkvæmdarstjórnar. Ásamt því að tryggja að íslenskir stúdentar séu sameinaðir í baráttu sinni um öll hagsmunamál og halda áfram að rækta sambönd sín við landssamtök stúdenta erlendis verður hafin mótun stefnu í gæðamálum sem byggir á framlagi þingfulltrúanna þessa helgi. Þó að verkefnin séu krefjandi má framkvæmdarstjórn vera bjartsýn því ef andinn á landsþinginu, sem einkenndist af vilja, virðingu og vináttu, er einhver fyrirboði þá er samstaða íslenskra stúdenta mikil. Rödd íslenskra stúdenta er sameinuð undir Landssamtökum íslenskra stúdenta!

LÍS þakkar öllum þeim sem tók þátt á þinginu og komu að skipulagningunni kærlega fyrir.

Myndir: Elín Dóra Birgisdóttir