Vertu með: nefndir LÍS 2017-2018

Opið fyrir umsóknir í nefndir LÍS 2017-2018

------------      Scroll down for the english version      ------------

Hefur þú áhuga á félagsstörfum? Brennur þú kannski fyrir hagsmunabaráttu stúdenta? Langar þig til að hafa áhrif? Viltu starfa með stúdentum frá öllum háskólum landsins?

Landssamtök íslenskra stúdenta auglýsa eftir áhugasömum einstaklingum í nefndir samtakanna en þær eru gæðanefnd, lagabreytinganefnd, fjármálanefnd, alþjóðanefnd, markaðsnefnd, jafnréttisnefnd og viðburðanefnd.

Hvað er LÍS?

Landssamtök íslenskra stúdenta, eða LÍS, voru stofnuð 3. nóvember 2013 og eru samtök háskólanema á Íslandi sem og íslenskra háskólanema á erlendri grundu. LÍS eru regnhlífarsamtök og standa að þeim átta aðildarfélög sem eru í forsvari fyrir stúdenta við Háskólann á Akureyri, Háskólann á Bifröst, Landbúnaðarháskóla Íslands, Listaháskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Hólum, Háskóla Íslands og fyrir íslenska stúdenta sem stunda nám erlendis. LÍS er því í forsvari fyrir rúmlega 20 þúsund íslenskra stúdenta.
Lesa má meira um samtökin hér.

Hvernig sæki ég um?

Opið er fyrir umsóknir frá 12. september til miðnættis 18. september. Sótt er um hér eða með því að senda tölvupóst á lis@haskolanemar.is. Í umsókn skal koma fram: Nafn, nám, reynsla af félagsstörfum og/eða önnur reynsla sem gæti nýst og stutt lýsing á ástæðu umsóknar.

Við hvetjum einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um þær lausu stöður sem í boði eru. Nánari upplýsingar um nefndirnar og laus sæti í hverri nefnd er að nálgast hér að neðan.


Gæðanefnd

Brennur þú fyrir eflingu íslensks háskólaumhverfis? Þá er gæðanefndin fyrir þig. Nefndin sér um þátttöku stúdenta í gæðamálum háskólanna á landsvísu og vinnur náið með öðrum einingum og stofnunum sem vinna að eflingu gæða háskólanáms s.s. Rannís og Gæðaráði íslenskra háskóla.
Á starfsárinu verður, meðal annarra verkefna, unnið að skipulagningu viðburða tengdum gæðamálum og eflingu þekkingar á gæðamálum háskólanna innan framkvæmdastjórnar LÍS og meðal íslenskra stúdenta. Um er að ræða einstakt tækifæri til að efla gæði háskólanáms á Íslandi. Laust er fyrir þrjá einstaklinga í nefndina.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við David Erik Mollberg, gæðastjóra LÍS. Netfang: davidemollberg@gmail.com.

Lagabreytinganefnd

Lagabreytinganefnd sér um að endurskoða lög LÍS á hverju ári og tryggja að þau séu í samræmi við starf samtakanna og að samtökin fari eftir lögunum í hvívetna. Þá skal lagabreytinganefnd einnig endurskoða verklagsreglur samtakanna á hverju ári. Lagabreytinganefnd óskar eftir umsækjendum sem hafa áhuga á lögum og lagabreytingum. Lögfræðiþekking er ekki skilyrði en þó kostur. Í boði eru þrjár stöður.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Eygló Maríu Björnsdóttur, varaformann LÍS. Netfang: eyglombjorns@gmail.com.

Fjármálanefnd

Fjármálanefnd sér um utanumhald fjármála LÍS auk fjáröflunar samtakanna og helstu viðburða. Nefndin sér um að byggja upp samstarf samtakanna við fyrirtæki í gegnum þjónustusamninga eða styrktarveitingu sem og gerð styrkjaumsókna hjá stærri fyrirtækjum. Ár hvert halda samtökin landsþing þar sem fulltrúar frá öllum aðildarfélögum LÍS koma saman. Það er því stórt verkefni nefndarinnar að fjármagna viðburðinn með styrkjum. Leitað er að þremur áhugasömum aðilum til að sitja í fjármálanefnd auk fjármálastjóra og fjáröflunarstjóra LÍS.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Eygló Maríu Björnsdóttur, fjármálastjóra LÍS. Netfang: eyglombjorns@gmail.com.

Alþjóðanefnd

Alþjóðanefnd LÍS sinnir alþjóðlegum skuldbindingum LÍS, sækir fróðleik til erlendra stúdenta og færir þann fróðleik heim til Íslands. Á starfssárinu 2017-18 kemur alþjóðanefnd til með að sinna undirbúningsvinnu og úrvinnslu í kringum alla alþjóðlega viðburði sem fulltrúar LÍS sækja ásamt því að vinna með öðrum nefndum samtakanna að verkefnum sem snúa að samliggjandi málefnum. Einnig mun alþjóðanefnd standa fyrir minnst einu málþingi yfir veturinn. Laus sæti í nefndinni eru tvö.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Elsu Maríu Guðlaugs Drífudóttur, alþjóðaforseta LÍS. Netfang: elsa14@lhi.is.

Markaðsnefnd

Hlutverk markaðsnefndar er að koma samtökunum á framfæri í samfélaginu og þá sérstaklega innan háskólasamfélagsins. Nefndin hefur umsjón með heimasíðu samtakanna og helstu miðlum. Reynsla og/eða þekking af grafískri hönnun og uppsetningu er kostur. Meðal verkefna í ár er gerð ýmissa myndbanda og óskar markaðsstjóri því einnig eftir eintaklingum sem hafa þekkingu og áhuga á því sviði. Laus sæti í nefndinni eru fjögur og jafnframt tvö sæti í sérstöku teymi innan markaðsnefndar sem vinnur að myndbandsgerð.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Kristrúnu Helgu Jóhannsdóttur, markaðsstjóra LÍS. Netfang: kristrunhj@gmail.com.

Jafnréttisnefnd

Jafnréttisnefnd heldur utan um verkefni og viðburði LÍS sem tengjast jafnréttismálum. Nefndin ber ábyrgð á því að jafnrétti sé framfylgt í öllum málum og skal vera framkvæmdarstjórn LÍS til ráðgjafar í störfum og málefnum stjórnar. Á þessu starfsári bíður jafnréttisnefnd stórt og áhugavert verkefni en það er Réttinda-Ronja sem er heimasíða og gagnagrunnur þar sem nemendur geta lesið sig til um réttindi sín og hvaða úrræði eru í boði fyrir þá sem þurfa á sértækum úrræðum í námi að halda (Nánar: http://www.student.is/ronja).
Jafnréttisnefnd mun einnig koma til með að smíða nýja jafnréttisstefnu LÍS og taka þátt í jafnréttisdögum háskólanna sem eru 9. - 20. október næstkomandi. Mjög viðburðarríkt og mótandi starfsár framundan hjá jafnréttisnefndinni. Þrjár stöður eru í boði.
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Ágústu Björgu Kristjánsdóttur, jafnréttisfulltrúa LÍS. Netfang: agustabjkr@gmail.com.

Viðburðanefnd

Viðburðanefnd heldur utan um skipulagningu og framkvæmd allra viðburða samtakanna. Felur það í sér skipulagningu viðburða um málefni stúdenta líðandi stundar, nýárs- og landsþings LÍS, ýmissa skemmtiviðburða, afmælisviðburðar LÍS og fleira. Nefndin mun einnig halda utan um nýtt verkefni um kolefnaspor samtakanna sem lítur að því að skipuleggja plöntun trjáa þar sem öllum er velkomið að koma. Ef þú hefur áhuga á skipulagningu og að halda uppi fjörinu eru þrjú sæti laus!
Viljir þú vita meira getur þú haft samband við Kristínu Sólveigu Kormáksdóttur, viðburðastjóra LÍS. Netfang: kristink12@ru.is

 

------------      English      ------------

 

Are you interested in social activities? Are you enthusiastic about fighting for students’ rights? Do you want to have an influence? Do you want to work with students from all over the country?

The National Union of Icelandic Students (LÍS) is looking for interested personnel for the Unions’ committees. The committees are: the Quality Assurance Committee, Legislative Committee, Finance Committee, International Committee, Marketing Committee, Equal Rights Committee and Events Management Committee.

What is LÍS?

The National Union of Icelandic Students, or LÍS, was founded November 3rd, 2013, and is an union for students of higher education in Iceland and for Icelandic students abroad. LÍS is an umbrella organization within which there are eight member unions that represent the students of the University of Akureyri, Bifröst University, the Agricultural University of Iceland, Hólar University College, University of Iceland and for Icelandic students that study abroad. LÍS therefore represents about 20 thousand students.
Further information can be found here.

How do I apply?

Applications are open from September 12th until September 18th. Application go through here or by email to lis@haskolanemar.is. The application should include: Name, studies, experience of social activities and/or other relevant experience and a few sentences describing the application motivations.

We encourage individuals of every gender to apply for the available positions.
Further information about the committees and number of available seats below.


Quality Assurance Committee

Do you burn for the improvement of the Icelandic system of higher education? Then the Quality Assurance Committee is something for you. The Committee is responsible for the engagement of students in quality assurance nationwide and works closely with other units and institutions that work on the improvement of the quality of higher education. E.g. the Icelandic Centre for Research (RANNÍS) and the Quality Council of Icelandic Universities.
This working year the Committee will be working on, including other things, the planning of events on quality matters and promoting the knowledge of quality matters within the Executive Committee of LÍS and among Icelandic students. This is a unique opportunity to improve the quality of higher education in Iceland. There are three available seats in the Committee.
If you wish for further information you can contact David Erik Mollberg, the Quality Officer of LÍS. Email: davidemollberg@gmail.com.

Legislative Committee

The Legislative Committee reviews LÍS´s standing orders each year to ensure that they are consistent with the Union and that LÍS complies with the standing orders in all respects. The Committee also reviews all procedures of the Union each year. The Legislative Committee wishes for applicants interested in law and legal amendments. Knowledge of the law is not necessary, but beneficial. There are three available seats in the Committee.
If you wish for further information you can contact Eygló María Björnsdóttir, the Vice Chairperson of LÍS. Email: eyglombjorns@gmail.com.

The Finance Committee

The Finance Committee provides financial oversight for LÍS  as well as funding for the Union and its biggest events. The Committee takes care of building up and maintaining cooperation between the Union and companies through service contracts or grants as well as working on grant applications within bigger companies. LÍS hosts an annual assembly attended by delegates from its member unions. It is therefore a big task of the Committee to provide funding for that event through grants. Three interested individuals are wanted to sit in the Committee along with the Financial Officer and Funding Officer of LÍS.
If you wish for further information you can contact Eygló María Björnsdóttir, the Financial Officer of LÍS. Email: eyglombjorns@gmail.com.

The International Committee

The International Committee is responsible for the international obligations of LÍS. It gathers knowledge from foreign student unions and brings that knowledge back to Iceland. In the coming academic year, the Committee will undertake preparatory work and processing around all international events that LÍS delegates attend, as well as working with other LÍS committees on projects of corresponding topics. The International Committee will be preparing at least one panel in the year. The Committee has two available seats.
If you wish for further information you can contact Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, the International Affairs Officer of LÍS. Email: elsa14@lhi.is.

Marketing Committee

The Marketing Committee aims to bring the Union forward within the Icelandic community and especially the university community. The Committee manages the Union’s website and social media. Experience and/or knowledge of graphic design is an advantage. Among the projects this year is a production of various videos so the Marketing Officer also requests individuals that have the knowledge or interest in that field. Available seats in the Committee are four and there are also two available seats in a team within the Committee that manages the production of videos.
If you wish for further information you can contact Kristrún Helga Jóhannsdóttir, the Marketing Officer of LÍS. Email: kristrunhj@gmail.com.

The Equal Rights Committee

The Equal Rights Committee is involved in and responsible for tasks and events that LÍS undertakes that involve equality affairs. The Committee is responsible for overseeing that equality is implemented in all of LÍS’ affairs and shall guide and advise the Executive Committee of LÍS in equality matters. A big task awaits the Equal Rights Committee in the coming working year in implementing the website Réttinda-Ronja, which is a directory where students can seek out information on their rights and resources for students in need for special resources in their studies (Further info: http://www.student.is/ronja).
The Equal Rights Committee will also be writing a new Equal Rights Policy for the Union as well as participating in the Universities’ Equality Days which will be held coming October 9-20th. A very eventful and moulding working year is underway for the Equal Rights Committee. Three seats are open.
If you wish for further information you can contact Ágústa Björg Kristjánsdóttir, the Equal Rights Officer of LÍS. Email: agustabjkr@gmail.com.

Events Management Committee

The Events Management Committee plans and executes all events of the Union. That includes organizing events concerning students’ rights, the Union's General Assembly, various entertainment events, the birthday of LÍS and more. This term the Committee will also be working on a new project concerning the carbon footprint of the Union by organizing a gathering to plant trees where everyone is welcome to join. If you’re interested in event planning and keeping the party going there are three available spots!  
If you wish for further information you can contact Kristín Sólveig Kormáksdóttir, the Events Manager of LÍS. Email: kristink12@ru.is.